STRZYŻENIA MĘSKIE I DAMSKIE

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

STRZYŻENIA MĘSKIE I DAMSKIE

Strzyżenie zawsze było podstawową kompetencją fryzjera. Podczas warsztatów ćwiczone są podstawowe kompetencje techniczne i nabywana jest wiedza z zakresu geometrii strzyżeń. Optymalny i skuteczny system dla młodych adeptów fryzjerstwa, którzy stają się kreatywnymi stylistami, projektującymi własne fryzury i wykorzystującymi kreatywnie wiedzę z zakresu technik strzyżeń.

Zrozumienie i wdrożenie podstaw geometrii strzyżeń. Formy i procedury strzyżenia w pracy step by step na główkach treningowych. Zasady projektowania fryzur z technikami personalizacji, które pozwalają styliście na kreatywność tworzenia nowych fryzur.

Program 5 dni – praca z główką treningową pod okiem edukatora.

1 DZIEŃ – zasady projektowania fryzur Pivot Point, terminologia - forma, schemat struktury, procedury strzyżenia. Praca step by step na główkach treningowych pod okiem edukatora.

2 DZIEŃ -  Warsztaty z wykonaniem poszczególnych form strzyżenia i projektowaniem form mieszanych.

3 DZIEŃ - Techniki fakturowania, praca step by step na główkach treningowych z wybranymi modelami z kolekcji, adaptacja technik strzyżenia w połączeniu z techniką koloryzacji.

4 DZIEŃ - Tworzenie form męskich – technika planarna strzyżenia męskiego,  wykorzystanego w kolekcjach klasycznych jaki i bardziej nowoczesnych.

5 DZIEŃ - Praca z główką treningową, projektowanie fryzury, wykonanie z zastosowaniem odpowiednich technik personalizacji i stylizacji dobranych do strzyżenia technik koloryzacji. Wykorzystanie różnych narzędzi fryzjerskich w strzyżeniu.

Cena Szkolenia – 3290,00 zł ZAMÓW

Cena nie obejmuje książek instruktażowych ani noclegu.