Wizja

Pivot Point Education, Ltd. dąży do tego by zostać partnerem ośrodków szkoleniowych, szkół jak i salonów. Poprzez system edukacji Pivot Point oferuje każdemu nowicjuszowi możliwość uzyskania mocnych, fundamentalnych umiejętności w sprzyjających warunkach nauki.

Cele:
- Tworzenie i rozwijanie programów edukacyjnych, które są wyzwaniem, stymulują i oferują rozwój.
- Poprzez programy edukacyjne pokazywanie fryzjerstwa jako kariery skierowanej na tworzenie i profesjonalizm.
- Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi, z nauczycielami aby stworzyć synergię, wzajemne współdziałanie prowadzące do sukcesu: fryzjer, który przywiązuje się do pracy w salonie i zwiększa swój potencjał także na polu finansowym.